• Könyvelés Eger szívében

  Könyvelés Eger szívében

  Teljes körű könyvviteli szolgáltatások Önre szabva

 • Magas szintű szolgáltatás

  Magas szintű szolgáltatás

  Ügyfeleink helyett mi tartjuk a kapcsolatot a NAV-val

 • Pénzügyi garancia

  Pénzügyi garancia

  100%-os pénzügyi garanciát vállalunk szolgáltatásainkra

2021. évi adóváltozások

 

A mostani Hírlevelünkben összefoglaltuk a 2021-ben (2020. évközben) hatályos legfontosabb adótörvényi változásokat a teljesség igénye nélkül.

SZJA

 Személyi kedvezmény: Súlyosan fogyatékkal élő magánszemély adókedvezmény helyett 2021-ben már adóalap kedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény a négy vagy több gyereket nevelő anyákat megillető kedvezmény után, de az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőzően érvényesíthető.

Fejlesztési tartalék egyéni vállalkozóknál: Az egyéni vállalkozók a vállalkozói költségek levonása után fennmaradó vállalkozó bevételüket - a korábbi 50 százalék helyett - már teljes mértékben csökkenthetik a fejlesztési tatalék összegével.

Járványügyi szűrővizsgálat adómentessége: A védőoltás mellett adómentes a kifizető által biztosított járványügyi szűrővizsgálat is, visszamenőlegesen a juttatás időpontjától függetlenül.

Selejtezési jegyzőkönyv: Nem kell a 200 ezer forint beszerzési érték meg nem haladó készlet selejtezéséről selejtezési jegyzőkönyvet felvenni, csak nyilvántartást kell vezetni azokról.

 

KATA

 Ügyvédi tevékenység szüneteltetése: Az ügyvéd az ügyvédi tevékenysége szüneteltetésének időszaka alatt mentesülhet a tételes adó megfizetése alól.

Kettős katázás: A magánszemély csak egyetlen jogviszonyára jelenthető be kisadózóként. Ha az egyéni vállalkozó egy bt. kültagja is, erre tekintettel már nem jelenthető be kisadózóként. A többes katázást az adóhatóság 2021-ben – ha addig az adózó nem tette meg – megszünteti.

Kapcsolt bevétel: Ha a Katás, egy Társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizetőtől szerzett katás bevételt, akkor 40 százalékos adófizetési kötelezettség terheli a bevételei után. Ha a kifizető belföldi, akkor a belföldi kifizetőt terheli e juttatás után a 40 százalékos adó. Az adót a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Ha külföldi kapcsolat vállalkozástól érkezik a bevétel, akkor a kisadózó vállalkozásnak kell megfizetnie a 40 százalékos adót, de csak a bevétel 71,42 százaléka után, a bevétel megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig.

3 millió forintot meghaladó bevétel adója: Ha a belföldi kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos adót kell fizetnie. A 3 milliós értékhatárba nem kell beleszámítani az Egészségbiztosítási alapból származó, a jogszabályban meghatározott juttatást illetve a költségvetési szerv által kifizetett összeget. A külföldről származó 3 millió forintot meghaladó bevétel 71,42 százaléka után kell a 40 százalékos adót megfizetni.

12 milliós értékhatár: A 40 százalékos adókötelezettség alá eső bevételeket (kapcsolt, egy kifizetőtől 3 millió forint feletti) nem kell figyelembe venni a 12 milliós értékhatár számításánál.

Tájékoztatási kötelezettség: A kifizetővel kötött szerződésben írásban tájékoztatni kell a kifizetőt, hogy az adóalany a kata alá tartozik. A 2021. előtt keletkezett jogviszonyokban a kisadózónak 2021. január 15-éig kell tájékoztatást adnia a kifizető részére a kisadózói jogállásáról.

TÁRSASÁGI ADÓ

Fejlesztési tartalék: Megszűntek a korábbi korlátok, így fejlesztési tartalék címén bármekkora adózás előtti nyereség csökkenthető.

Képzési költségek: Csak a képzés szervezője számára jogszabályban meghatározott alapfeladat vagy felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatási költség minősül elismertnek, és az is csak akkor, ha a szervező, a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette és arról nyilatkozatot ad az adózónak.

Osztalék elengedése: A tulajdonos (tag) által elengedett osztalék már nem bevétel, hanem az eredménytartalékot növeli, így már nem lehet csökkenteni az adóalapot ezzel az összeggel.

 

KIVA

 Adómérték: A szocho mértékének változása miatt a kisvállalati adó kulcsa 11 %-ra csökken a korábbi 12 %-ról.

KIVA választás feltételei: A kiva választására vonatkozó árbevételi és mérlegfőösszeg értékhatára 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra emelkedett.

Adóalanyiság megszűnése: Ha a vállalkozás rendezi az év végén fennálló 1 millió forintot meghaladó adótartozását a megszűnésről szóló határozat véglegessé válásáig, akkor nem szűnik meg a kiva alanyisága.

 

ÁFA

Lakóingatlanok kedvezményes adókulcsa: 2021. január 01-től ismét 5 százalék az áfa mértéke az új lakóingatlanok értékesítése esetén. A kedvezményes adókulcsot a 2021. január 01.- 2022. december 31. közötti értékesítésekre kell alkalmazni. Az átmeneti szabály értelmében a 2023. január 1. és 2026. december 31. közötti értékesítések is 5 százalékos áfa alá esnek, ha az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé vált.

Bevallástervezet: Az áfabevallási kötelezettség, az adóhatóság által készített bevallástervezet felhasználásával is teljesíthető 2021. július 1-jétől.

Online adatszolgáltatás: A külföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén is köteles adatot szolgáltatni az adóhatóság felé a számlakibocsátó. Továbbá, kiterjed az adatszolgáltatás arra az esetre is, ha a vevő magánszemély. A magánszemély részére kiállított számlák esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a magányszemély nevére és címére.

Munkaerő kölcsönzés: Megszűnik a fordított adózás a munkaerő-kölcsönzés, kirendelés és személyzet rendelkezésére bocsátása esetén, kivéve, ha annak igénybevétele ingatlanátadáshoz, létrehozáshoz, bővítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési-szerelési munkához kapcsolódik. Az iskolaszövetkezetek és a nyugdíjas-szövetkezetek által nyújtott szolgáltatások esetében sem lesz alkalmazható a fordított adózás.

 

HELYI ADÓK

Adófeltöltési kötelezettség: 2020-ban már a helyi iparűzési adó előlegét sem kell kiegészíteni az adóévben várható adó összegére.

Szokásos piaci ár korrekciója: A társasági adóhoz hasonlóan a helyi iparűzési adóalap megállapítása során is alkalmazni kell a szokásos piaci ár miatti kiigazítást a kapcsolt vállalkozásoknál.

Ideiglenes iparűzési adó: Megszűnik az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség. Már nem terheli helyi iparűzési adó a 180 napnál rövidebb ideig tartó építőipari tevékenységet.

Adóbevallási kötelezettség: 2021-től már nem a helyi önkormányzatokhoz, hanem a NAV-hoz kell elektronikusan benyújtani a helyi iparűzési adó bevallást.

 

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Szép-kártya: A munkáltató által 2021. június 30-áig a Széchenyi-pihenőkártya számlára utalt béren kívüli juttatás után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

 

Ha a Hírlevélben leírtakkal vagy vállalkozásának adózásával kapcsolatban felmerült kérdése, akkor keresse könyvelőjét, bérszámfejtőjét!

 

Agira-Profit 98 Kft.

vissza