• Könyvelés Eger szívében

  Könyvelés Eger szívében

  Teljes körű könyvviteli szolgáltatások Önre szabva

 • Magas szintű szolgáltatás

  Magas szintű szolgáltatás

  Ügyfeleink helyett mi tartjuk a kapcsolatot a NAV-val

 • Pénzügyi garancia

  Pénzügyi garancia

  100%-os pénzügyi garanciát vállalunk szolgáltatásainkra

A kisvállalati adó (KIVA) 2018. évi szabályai

2018.02.20.

Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?
Azon vállalkozások esetében javasolt megvizsgálni a kisvállalati adóra való áttérés lehetőségét, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések jelentősen meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.

A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki:

 

 • a szociális hozzájárulási adót
 • a szakképzési hozzájárulást és
 • a társasági adót.

 

A kisvállalati adó választására jogosultak köre

A Katv. alapján a kisvállalati adó alanya lehet (többek között)

 • a közkereseti társaság,
 • a betéti társaság,
 • a korlátolt felelősségű társaság,
 • a zártkörűen működő részvénytársaság,
 • a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,

 

Az adóalany akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha:

 • az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
 • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét;
 • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság véglegesen (jogerősen) nem törölte vagy függesztette fel;
 • üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot.

 

Az adó alapja és mértéke

A kisvállalati adó alapja a jóváhagyott osztalék és a tőkeműveletek eredménye, valamint egyes további módosító tételek egyenlege, növelve a személyi jellegű kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.

 

A kisvállalati adó alapja fő szabály szerint nem lehet kisebb a személyi jellegű kifizetéseknél (minimum adóalap).

 

A kedvezményezett foglalkoztatottak után a kisvállalati adóban is adóalap-csökkentő tétel érvényesíthető. Azon munkavállalók számára, akik után a munkáltatók a Munkahelyvédelmi kedvezmények alapján a szociális hozzájárulási adójukat 100 ezer forintig 14,5 százalékkal csökkenthetnék, a kisvállalati adó alatt 50 ezer forint adóalap-kedvezmény érvényesíthető, míg azon munkavállalók esetében, akik után a munkáltatók a Munkahelyvédelmi Akció keretében 100 ezer forintig mentesülnének a szociális hozzájárulási adótól és a szakképzési hozzájárulástól, 100 ezer forinttal csökkenthető a kisvállalati adó alapja.

 

Az adó mértéke 2018-tól az adóalap 13%-a.

 

A pénztár mentesített értéke

A pénztár mentesített értéke: a tárgyévi összes bevétel 5 százaléka, de legalább 1 millió forint vagy az adóalanyiság első évének nyitó mérlegében a pénztár kimutatott értéke. Mindaddig, amíg a pénztár értéke ezen érték alatt marad, annak változása nem befolyásolja az adóalapot. A mentesített értéket meghaladó része növeli a kisvállalati adó alapját.

 

A veszteségelhatárolás szabályai

Az adó alanya elhatárolt veszteségként veheti figyelembe Katv. szerint meghatározott adóalanyiság időszaka előtt, a társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adóalapot.

Az új beruházás összegéig a kisvállalati adózó a tárgyévi negatív egyenleggel, valamint a korábbi évek elhatárolt veszteségével a fő szabálytól eltérően a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkentheti a tárgyév és a következő adóévek adóalapját.

 

A kisvállalati adó bevallása

Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként köteles megállapítani és az adóévet követő év május 31-ig bevallani.

 

Az adóelőleg meghatározása

Az adózó az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesz eleget.

 

vissza